Breaking
So. mar 2nd, 2024

Podnikanie je zaujímavá samostatná zárobková činnosť, ktorej musíte ale venovať dostatočné množstvo času. Preto si pred zvažovaním tohto rozhodnutia premyslite, či ste ochotní obetovať firme a jej riadeniu osobný čas. Samozrejme, že budete potrebovať aj financie, investovať do inovácií, ale to je všetko oproti súkromiu zanedbateľná časť. Ak ste si v tomto smere zvážili všetky pre a proti, môžete sa s nami pustiť do zakladania firmy.

Máte na základné imanie?

To budete pri plánovanom zakladaní spoločnosti potrebovať celkom určite. Suma 5000 € ale nie je malá a v začiatkoch budete potrebovať financie aj na rozbeh firmy a všetky veci, ktoré s ňou súvisia. Vyhnúť sa tomu môžete tak, že oslovíte niekoho, kto by do toho išiel spolu s vami. V tom prípade môže ísť základné imanie na polovicu.

Je možné si založiť firmu bez nutnosti zloženia základného imania?

V podstate to možné je. Na tieto účely musíte ale využiť ponuky firiem, ktoré vám predajú už predzaloženú spoločnosť, tzv. ready made, ktorá je pripravená na fungovanie a uvedenie do svojej prevádzky behom jedného dňa.

Takáto firma je bez záväzkov, má väčšinou aj splatené spomínané imanie a nie je zaťažená žiadnou obchodnou ani inou históriou. Vďaka nej môžete začať podnikať v akomkoľvek odvetví alebo ťažkom priemysle, kde sa napríklad využíva separácia. Možností je naozaj niekoľko, a na vás je, aby ste si správne vybrali.

Nezabudnite na sídlo spoločnosti

Pred zápisom firmy do obchodného registra ho budete na splnenie podmienok potrebovať. Aj tu môžete využiť ponuku firiem, ktoré vám poskytnú na tieto účely prenájom virtuálneho sídla v Bratislave, čo je pre vašu novozaloženú spoločnosť to najlepšie riešenie.

Ušetríte na prevádzke klasických fyzických priestorov kancelárie, ktorú v podstate ani nepotrebujete. Výhodou je aj fakt, že si s prenájmom sídla môžete nechať preposielať doručenú poštu, informácie o nej a využiť v prípade potreby aj priestory na rokovanie s klientom.

Žiadne zbytočné plány, všetko vybavíte veľmi jednoducho a rýchlo, stačí sa len orientovať v ponuke, ktorá je vám v tomto smere na trhu plne k dispozícii.

Related Post