Breaking
So. mar 2nd, 2024

Ako by sa vám páčilo mať možnosť „načerpať” si teplo pre vašu nehnuteľnosť? Žiadna závislosť od dodávok fosílnych palív, komplikácie so skladovaním, prikladaním a pod. A vedeli ste, že túto možnosť už dávno máte v podobe geotermálnej energie?

Celá Európa bude ťažiť namiesto uhlia rovno teplo

Na geotermálnu energiu „vsádza” celá Európska únia. Naprieč starým kontinentom sa nachádza 42 regiónov s vysokou koncentráciou uhoľných baní. V niektorých regiónoch už získavanie uhlia definitívne skončilo, inde sa k tomu blížia veľkými krokmi. Lenže, čo potom s uzavretými baňami a desiatkami tisíc ľudí, ktorí tým stratia svoje živobytie? Obe otázky vyrieši práve geotermálna energia.

Vo Veľkej Británii, Holandsku a Španielsku sú už v testovacej prevádzke či procese príprav projektov, ktoré uzavreté úhoľné bane využívajú k získavaniu geotermálnej energie. Podľa štúdií zaoberajúcich sa možnosťami dosiahnutia ambicióznych klimatických cieľov, energia z uzavretých baní má nielen ambíciu zaistiť obrovské množstvo energie, ale taktiež vytvoriť viacej pracovných miest, ako umožňovali spoločnosti ťažiace uhlie.

Konkrétne, vo Veľkej Británii, predchádzajúcej uhoľnej veľmoci Európy, sa dnes nachádza približne 23 000 uzavretých uhoľných baní s potenciálom 36 000 000 TWh energie, čo predstavuje násobky dopytu domácností po celej krajine. A práve to umožňuje Veľkej Británii stanoviť si ďalšie nesmelé ciele v podobe obmedzení využívania zemného plynu po roku 2025 a zníženie emisií skleníkových plynov spojených s výrobou tepla pre domácnosť (momentálne 77 percent tepla vyrobeného pre pokrytie potrieb domácností pochádza z fosílnych palív).

Správa Európskej únie (viď. tu) zaoberajúca sa financovaním prechodu od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie uvádza, že v 42 regiónoch s vysokým výskytom uhoľných baní je na ťažbu uhlia naviazaných 200 000 pracovných miest, pričom prechod k obnoviteľným zdrojom má potenciál vytvoriť 315 000 – 460 000 pracovných miest. Samotné získavanie geotermálnej energie by malo potom zaistiť 90 až 100 percent pracovných miest, ktoré sa týkali ťažby uhlia.

Ide to ale aj bez uhoľných baní

Štyridsať európskych miest zapojených do iniciatívy C40 Cities počíta s intenzívnejším využívaním geotermálnej energie k uspokojeniu dopytu domácností. Práve teplo a chlad pre domácnosti sa vo vyspelých krajinách podieľa na celkových emisiách skleníkových plynov približne z jednej tretiny. Prečo teda tepelné čerpadlá a geotermálna energia? Výhody sú zrejmé:

  • stabilné dodávky lacného tepla bez ohľadu na aktuálne poveternostné podmienky,
  • dlhá životnosť,
  • možnosť lokálneho aj centralizovaného využitia, t. j. tepelné čerpadlá môžu byť umiestnené na pozemkoch pri konkrétnych nehnuteľnostiach, ale aj mať podobu veľkokapacitných projektov dodávajúcich teplo či chlad diaľkovým spôsobom,
  • prívetivosť k životnému prostrediu,
  • v rámci pilotných projektov v Nemecku taktiež schopnosť efektívne využiť prebytočnú elektrickú energiu z veterných elektrární.

Zvládnete to aj vy

 

Ako už bolo zmienené vyššie, geotermálne tepelné čerpadlá možno využiť aj lokálne, potrebujete k tomu ale pozemok o veľkosti 200 až 400 metrov štvorcových k umiestneniu zemných kolektorov. K pokrytiu celkovej spotreby po teple a teplej vode stačia spravidla jednotky percent geotermálnej energie uloženej pod povrchom, a to aj v prípade, že geotermálne tepelné čerpadlo využíva bytový dom náročný na energie.

Už účet za nasledujúcu vykurovaciu sezónu môže byť výrazne lacnejší, pokiaľ vám teplo budú dodávať geotermálne tepelné čerpadlá.

Zdroj obrázku: alhim / Shutterstock.com

By Stramak

Related Post