Breaking
So. mar 2nd, 2024

Preprava tovaru je nevyhnutnou súčasťou dnešnej ekonomiky, a je preto dôležité mať na pamäti niekoľko kľúčových prvkov, ktoré môžu tento proces posilniť. Nie sú to len samotné vozidlá a ich dobré výkonnostné parametre, ale aj ďalšie kľúčové prvky, bez ktorých sú bezpečnosť a efektivita logistiky ohrozené.

Ktoré prvky to sú a ako môžu zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť prepravy tovaru.

Oprava EBS – pre správnu funkciu brzdového systému

Brzdy sú neoddeliteľnou súčasťou nákladných vozidiel, takže správna funkcia brzdového systému je pre bezpečnú prepravu tovaru kľúčová. Ak preto zaznamenáte s EBS problémy, je dôležité vyhľadať si niekoho na odbornú opravu.

EBS je moderný typ brzdového systému v motorových vozidlách, ktorý na riadenie brzdového tlaku na jednotlivých kolesách vozidla využíva elektroniku. Umožňuje efektívnejšie a presnejšie riadenie brzdného účinku na každom kolese, čo prispieva k bezpečnosti a stabilite vozidla počas brzdenia. Veľmi často je spojený s funkciami ako ABS (Anti-lock Braking System) a ESP (Electronic Stability Program), ktoré pomáhajú zabrániť blokovaniu kolies a stratám trakcie počas brzdenia a riadenia.

Odborná oprava EBS teda zabezpečí, že brzdový systém vozidla bude v optimálnom stave a prepravu tovaru alebo vás samotných rýchla reakcia v kritickom momente len tak ľahko nezaskočí.

Profesionálna logistika vďaka kvalitným špedičným službám

Komplexné špedičné služby sú pre efektívnu a spoľahlivú prepravu tovaru rovnako neoceniteľné. Profesionálni logistickí partneri majú skúsenosti a zručnosti na riadenie prepravy, vrátane výberu optimálnych trás, sledovania nákladov, a riadenia skladovania. K dispozícii môžete mať aj obrovský vozový park, počas ktorého využívania nemusíte riešiť žiadne opravy strojov.

Know-how a technologické riešenia firiem, ktoré vám dokážu takéto služby ponúknuť, môžu zvýšiť efektívnosť a spoľahlivosť vášho dodávateľského reťazca. Tovar je presne doručený na stanovené miesto a v stanovenom čase, čo znižuje riziko straty alebo oneskorenia zásielky a umožňuje podnikom spoľahlivo plánovať svoje operácie.

Špedičné spoločnosti môžu využiť svoje vzťahy s dopravcami a dopravnými spoločnosťami na získanie konkurenčných cien za prepravu. Využitím špedičných služieb môže firma znižovať svoju administratívnu záťaž spojenú s riadením a sledovaním prepravy. Špedícia tiež veľmi často ponúka nástroje na sledovanie a správu prepravy, ktoré umožňujú podnikom sledovať polohu svojich zásielok v reálnom čase a zlepšiť riadenie zásob.

AdBlue nielen pre kontrolu emisií

V rámci rastúcej dôležitosti environmentálnej udržateľnosti sa aj AdBlue stáva kľúčovým prvkom v preprave tovaru. AdBlue je chemická látka, ktorá sa pridáva do výfukového systému dieselových vozidiel (okrem iného) na zníženie emisií dusíkových oxidov.

Používanie kvalitného AdBlue, chemicky vysoko čistého vodného roztoku močoviny, je nielen environmentálne prospešné, ale vám tiež môže ušetriť na poplatkoch za emisie. Ide o špeciálne „čistidlo“ používané v moderných dieselových vozidlách na zníženie emisií oxidu dusíka (NOx) a splnenie emisných noriem. Pridáva do samostatnej nádržky v aute a je postupne vstreknuté do výfukového systému, kde reaguje s NOx a mení ho na neškodný dusík a vodu.

Ak je preto pre vás dôležité zabezpečenie bezproblémovej a spoľahlivej prepravy tovaru zároveň, investícia do týchto prvkov sa ukazuje ako veľmi dobré riešenie, ktoré si najlepšie overíte v praxi.

Zdroj obrázkov:

1. Milos Muller/Shutterstock.com

2. piotreknik/Shutterstock.com

By Stramak

Related Post