Breaking
So. mar 2nd, 2024

DPF filtre sú dôležitou súčasťou moderných dieselových vozidiel. Aby však toto zariadenie plnilo svoju funkciu efektívne, je nevyhnutná jeho regenerácia. Ide o proces, pri ktorom sa sadze vo filtri premieňajú na popol pomocou tepla, chemických reakcií a/alebo elektriny. Ak nie sú sadze odstránené, poprípade spálené, výsledným efektom je nielen emitovanie škodlivých látok z výfukových plynov do ovzdušia, ale aj strata výkonu motora a palivovej účinnosti.

Ak ste si teda našli peknú chatu na víkend a plánujete rýchly a bezproblémový výlet autom do Tatier, podceňovať dobrý stav DPF filtra vo vašom vozidle sa vám rozhodne neoplatí.

Prečo spôsobuje upchatý DPF filter problémy?

Upchatý DPF (Diesel Particulate) filter  môže spôsobiť problémy z dôvodu obmedzenia prietoku a zvýšenia tlaku výfukových plynov s viacerými možnými následkami.

Keď je DPF filter upchatý, výfukové plyny nemôžu uniknúť z motora, čo môže spôsobiť zvýšený tlak vo výfukovom systéme a znížiť výkon motora s obmedzením jeho efektívnosti. Ak je filter upchatý, jeho práca je ťažšia, čo môže viesť k zvýšenej spotrebe paliva.

Zanedbaný stav DPF filtra sa vie podpísať aj pod zhoršený výkon motora, a to tým, že tlak výfukových plynov a prudké teplotné zmeny v systéme spôsobujú jeho a poškodenie ďalších dôležitých častí. Veľmi často sa nevhodný stav tohto filtra podpisuje aj pod samotný zákaz prevádzky vozidla, pretože vaše auto už nespĺňa emisné normy.

Jednoduchá regenerácia DPF môže situáciu vyriešiť

Regenerácia je proces, ktorý sa používa na odstránenie nahromadených pevných častíc z filtra. Ide o špecifický postup, ktorý umožňuje zariadeniu efektívne  zachytávať škodlivé emisie a zlepšiť výkon vozidla.

Prebiehať môže pasívne alebo aktívne. Pasívna regenerácia sa deje automaticky počas bežnej jazdy, zatiaľ čo aktívna a veľmi jednoduchá regenerácia DPF sa dá vyvolať 15 minútovou plynulou jazdou v stredných otáčkach so zaradeným vyšším prevodovým stupňom.

Potreba regenerácie najčastejšie nastáva, keď filter dosiahne určitý stupeň zablokovania. Ten sa meria pomocou senzorov, ktoré sledujú tlak vzduchu pred a za filtrom. Keď sa tlak vzduchu za filtrom zvýši na určitú úroveň, je čas na regeneráciu.

Ak regenerácia nezaberá a pred úplnou výmenou uprednostníte rovnako obľúbený repas filtra, ten by sa mal vykonávať iba na zariadeniach a prístrojoch, ktoré sú certifikované Slovenskou legálnou metrológiou a/alebo dôležitými ISO 9001 normami. Správne postupy a najmodernejšie technológie zaručujú takmer stopercentné výsledky a obnovený výkon filtra bez zbytočne veľkej straty času aj peňazí.

Zdroj obrázka: bluefish_ds/Shutterstock.com

By Stramak

Related Post